Privacyverklaring voor grabagift.nl

Grab a Gift is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Grab a Gift doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van Grab a Gift is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Grab a Gift is verantwoordelijk voor de verkoop van bedrukte relatiegeschenken en give aways.

Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

 1. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 2. Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens

Grab a Gift kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Grab a Gift, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of inschrijfformulier op de website aan Grab a Gift verstrekt. Grab a Gift kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw bedrijfsnaam
 • Uw facturatiegegevens. Bij klanten uit Nederland gaat dit op basis van de gegevens die de Kamer van Koophandel aanlevert. Bij klanten uit België en Duitsland gaat dit op basis van de gegevens die door de klant zijn aangeleverd via de e-mail.

Cookiebeleid

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer u het gebruik van deze cookies. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Google Analytics (analytische cookies): om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
  • grabagift heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • grabagift heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
  • grabagift heeft ‘gegevens delen’ uitgezet;
  • grabagift maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Social media related cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en LinkedIn welke artikels en pagina’s je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen.

Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om ons cookiebeleid te raadplegen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Grab a Gift zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden door Grab a Gift verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten van opdracht. Deze overeenkomsten gaan hoofdzakelijk over het verzenden van drukwerk en relatiegeschenken, domeinnaamregistratie, het aanmaken van webhosting pakketten en mailaccounts, het publiceren van websites, het onderhouden van websites, contact leggen met de klant en factureren. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Grab a Gift te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Marketingactiviteiten

Grab a Gift houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten, eventueel door middel van een nieuwsbrief, over nieuwe producten, diensten of functies van Grab a Gift.

Bewaartermijn

Grab a Gift bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Opslag

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende wijzen worden opgeslagen.

 • Uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsnaam worden opgeslagen outlook. Via outlook kunnen deze gegevens worden gesynchroniseerd naar het mobiele nummer van Grab a Gift.
 • De persoonsgegevens die u invult op het ‘bel me terug formulier’ en ‘het contactformulier’ worden opgeslagen in de database van onze wordpress website.
 • De persoonsgegevens die u invult op het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief worden opgeslagen in database van mailchimp.
 • Uw facturatiegegevens worden opgeslagen in exact.

Beveiliging

Grab a Gift gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Grab a Gift voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Grab a Gift beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, wachtwoorden, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Grab a Gift afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.

Rechten van betrokkenen

Grab a Gift honoreert alle rechten van betrokkenen zoals bepaald in de AVG.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@grabagift.nl.

Tevens heeft u het recht om zich te allen tijde uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Grab a Gift zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website  grabagift.nlnl.cloud worden gepubliceerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contactgegevens

Grab a Gift
Groot Haasdal 3
6333 AV Schimmert
info@grabagift.nl

045 – 549 18 74
06 – 21 39 80 72

KvK: 14097419